Wyposażenie do sterylizacji stericlin®

Maksymalne bezpieczeństwo podczas procesu sterylizacji

Prawidłowy, bezpieczny i kompletny przebieg procesu przygotowania produktów medycznych musi być walidowany i udokumentowany. Ewentualne konsekwencje błędów i usterek byłyby bardzo poważne. Wyposażenie do sterylizacji stericlin® pozwala na bezkonkurencyjne zapewnienie jakości: Produkty wysokiej jakości z jednej ręki – wraz z doskonałym serwisem.


Leaflet