Produkty higieniczne stericlin®

Ułatwienie prac higienicznych

Nasze produkty stericlin® pomagają w dotrzymaniu dyrektyw dotyczących higieny. Dotyczy to Państwa miejsca pracy, bezpiecznego przechowywania własności pacjenta oraz usuwania odpadów.


Leaflet