Systemy testów Bowie-Dick stericlin®

Rutynowe kontrole w celu nadzorowania penetracji pary wodnej w sterylizatorach

Systemy testowe Bowie-Dick firmy stericlin® są testami penetracji pary w celu spełnienia wymagań normy DIN EN ISO 17665. Kontroli poddawane jest usuwanie powietrza oraz penetracja pary w sterylizatorach z próżnią frakcyjną. Przed rozpoczęciem pracy test Bowiego-Dicka jest przeprowadzany w pustym sterylizatorze ze specjalnym programem testowym. Systemy testowe Bowiego-Dicka firmy stericlin® nadają się do dużych sterylizatorów wg DIN EN 285 i małych sterylizatorów (typu B) wg DIN EN 13060. Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaźnika nie ulega dalszej zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacji.


Leaflet