Paski wskaźnikowe stericlin®

Chemiczne wskaźniki do nadzorowania procesu sterylizacji i do uzupełnienia parametrycznej dokumentacji procesów


Leaflet