Wykrywanie pozostałości białek na narzędziach i powierzchniach

E-test z zastosowaniem preparatu Pyromol bazuje na teście barwnikowym, który jest stosowany także w chemii klinicznej jako metoda pomiarowa białek. Zanieczyszczenia w endoskopie zawierają białka, które mogą być wykrywane już w niewielkich ilościach.

Do walidacji i kontroli cyklicznej efektywności czyszczenia zgodnie z EN ISO 15883.

Zastosowanie
• Łatwy w użyciu zestaw testowy
• Szybkie wykrywanie nierozpuszczalnych pozostałości białek
• Zabarwienie na niebiesko oznacza zanieczyszczenie w testowanym kanale
• Wykrywanie od 1 µg białek
• Brak niewłaściwej interpretacji ze względu na aldehyd glutarowy lub kwas nadoctowy

Ocena
E-test z zastosowaniem preparatu Pyromol wykrywa pozostałości białek po ręcznym lub maszynowym czyszczeniu w kanałach endoskopowych.
Zabarwienie na niebiesko na szczotce testowej wykazuje pozostałości białek w kanale endoskopowym. Duża ilość białek może zabarwić cały test.

Zanieczyszczone narzędzia stwarzają ryzyko higieniczne i nie mogą być używane. Na narzędziach nie mogą występować żadne zabrudzenia!

Nr art. Opis Zawartość kartonu (szt.) Zapamiętaj
3FRIN555142 E-test z zastosowaniem preparatu Pyromol O 1,7 mm / długość 2,3 m 6
3FRIN555143 E-test z zastosowaniem preparatu Pyromol O 2,8 mm / długość 2,3 m 6
3FRIN555144 E-test z zastosowaniem preparatu Pyromol O 3,8 mm / długość 2,3 m 6
3FRIN555145 E-test z zastosowaniem preparatu Pyromol O 5,0 mm / długość 2,3 m 6
Leaflet