Opakowania w arkuszach włóknina/włóknina interleaved stericlin®

Włóknina w dwóch kolorach – DIN EN ISO 11607

Włóknina stericlin® o gramaturze 52g jest materiałem charakteryzującym się bardzo dobrą zdolnością drapowania przy jednoczesnej bardzo dużej stabilności mechanicznej. Spełnia ona wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-2 i nadaje się do pakowania wyrobów medycznych jak sita instrumentowe lub bielizna. Mieszane włókna włókniny (celulozowe i z tworzyw sztucznych) sprzyjają całkowitemu wysuszeniu wilgoci pozostałej po sterylizacji.

Pakowanie w arkusze interleaved stericlin® oferuje wiele zalet. Uszkodzenia opakowania można łatwiej rozpoznać dzięki różnym kolorom arkusza wewnętrznego i zewnętrznego. Ponieważ niebieskie i zielone arkusze są ułożone na stosach naprzemiennie, nie trzeba zestawiać ze sobą arkuszy wyjmowanych z różnych kartonów.

Generalnie zalecamy wykonywanie podwójnych opakowań przez dwie, następujące bezpośrednio po sobie czynności pakowania. Tylko w ten sposób można uzyskać skuteczne podwójne opakowanie, które podczas wypakowania pozwala na redukcję zarazków i zapewnia aseptyczną prezentację.

Nr art. Materiał Wielkość w cm Zawartość kartonu (szt.) Zapamiętaj
3FITL340108 włóknina niebieska 52g/włóknina zielona 52g 75 x 75 204
3FITL340112 włóknina niebieska 52g/włóknina zielona 52g 90 x 90 204
3FITL340114 włóknina niebieska 52g/włóknina zielona 52g 100 x 100 204
3FITL340118 włóknina niebieska 52g/włóknina zielona 52g 120 x 120 126
3FITL340120 włóknina niebieska 52g/włóknina zielona 52g 120 x 140 102

Akcesoria i podobne produkty

Leaflet