Pakiet Bowie-Dick stericlin® do testowania jednorazowego

Bardzo łatwe posługiwanie się testem penetracji pary wodnej – DIN EN ISO 11140-4

Nasz test Bowie-Dick stericlin® jednokrotnego użytku pozwala na codzienną kontrolę poprawnego funkcjonowania i jakości posiadanego sterylizatora parowego.
Na szczególną uwagę zasługuje prostota posługiwania się testem:

• Pakiet testowy umieścić w sterylizatorze
• Przeprowadzić program Bowie-Dick
• Wyjąć arkusz testowy
• Sprawdzić wynik

Przy całkowitej penetracji wodnej wskaźnik zmienia równomiernie barwę z niebieskiej na różową. Gdy urządzenie funkcjonuje wadliwie, zmiana barwy jest nierównomierna.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaźnika nie ulega dalszej zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacji.

Znak jakości Kitemark brytyjskiego instytutu British Standards Institution (BSI)


Renomowany, międzynarodowy instytut badawczy potwierdza zgodność naszego pakietu Bowie-Dick jednokrotnego użytku ze ścisłymi wymogami normy DIN EN ISO 11140-4.

 

 

Nr art. Opis Zawartość kartonu (szt.) Zapamiętaj
3FSKS611102 Pakiet Bowie-Dick do testowania jednorazowego 40

Akcesoria i podobne produkty

Leaflet