Paski wskaźnikowe Typu 4 (STEAM) stericlin®

Integrujące, wieloparametrowe wskaźniki do nadzorowania pakietów według DIN EN ISO 11140-1

Nasze paski wskaźnikowe stericlin® Typu 4 sprawdzają procesy sterylizacji pod kątem wystarczającego oddziaływania pary, temperatury i czasu wewnątrz opakowań lub w innych wybranych miejscach. Tylko dotrzymanie wszystkich parametrów zapewni prawidłową zmianę barwy. Natomiast wszystkie błędy zostaną bezwzględnie wykazane. W obrębie jednego wsadu można sprawdzać niezależnie od siebie różne systemy barier sterylnych.
Paski wskaźnikowe są łatwe w obsłudze:

  • Umieścić w wybranych miejscach wsadu (w przezroczystych opakowaniach, w opakowaniach w arkuszach, kontenerach itp.)
  • Wykonać program sterylizacji
  • Wyjąć pasek wskaźnikowy
  • Sprawdzić wynik


Przy dostatecznej penetracji parą wskaźnik zmienia swoją barwę z niebieskiej na różową; jeżeli zmiana koloru nie jest całkowita, to sterylizator nie funkcjonuje poprawnie.

Paski wskaźnikowe stericlin® spełniają wymagania normy DIN EN ISO 11140-1 dla opisanego tam Typu 4 (wskaźniki wieloparametrowe). Spełnienie wymagań dotyczących wydajności zapewniamy przy pomocy
bardzo precyzyjnego rezystometru do celów kontrolnych. Dzięki temu gwarantujemy zgodność z normami i absolutną niezmienność produktu.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaźnika nie ulega dalszej zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacji.

Nr art. Opis Wielkość Zawartość kartonu (szt.) Zapamiętaj
3FSKS647102 134 °C - 3,5 min. 80 x 30 mm 500
3FSKS647106 134 °C - 5,3 min. / 121 °C - 15 min. 80 x 30 mm 500

Akcesoria i podobne produkty

Leaflet