Paski wskaźnikowe Typu 6 (STEAM) stericlin®

Emulacyjne wskaźniki do nadzorowania pakietów według DIN EN ISO 11140-1

Nasze paski wskaźnikowe stericlin® Typu 6 sprawdzają procesy sterylizacji pod kątem wystarczającego oddziaływania pary (para, temperatura i czas) wewnątrz opakowań lub w innych wybranych miejscach. Tylko dotrzymanie wszystkich parametrów zapewni prawidłową zmianę barwy. Natomiast wszystkie błędy zostaną bezwzględnie wykazane. W obrębie jednego wsadu można sprawdzać niezależnie od siebie różne systemy barier sterylnych.

Paski wskaźnikowe są łatwe w obsłudze:

  • Umieścić w wybranych miejscach wsadu (w przezroczystych opakowaniach, w opakowaniach w arkuszach, kontenerach itp.)
  • Wykonać program sterylizacji
  • Wyjąć pasek wskaźnikowy
  • Sprawdzić wynik


Przy dostatecznej penetracji parą wskaźnik zmienia swoją barwę z niebieskiej na różową; jeżeli zmiana koloru nie jest całkowita, to sterylizator nie funkcjonuje poprawnie.

Paski wskaźnikowe stericlin® spełniają wymagania normy DIN EN ISO 11140-1 dla opisanego tam Typu 6 (emulatory). Spełnienie wymagań dotyczących wydajności zapewniamy przy pomocy bardzo
precyzyjnego, kontrolnego rezystometru. Dzięki temu gwarantujemy zgodność z normami i absolutną niezmienność produktu.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaźnika nie ulega dalszej zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacji.

Nr art. Opis wielkość Zawartość kartonu (szt.) Zapamiętaj
3FSKS645102 134 °C - 3,5 min. 80 x 30 mm 500
3FSKS645104 132 °C - 4 min. 80 x 30 mm 500
3FSKS645106 134 °C - 5,3 min. 80 x 30 mm 500
3FSKS645108 134 °C - 7 min. 80 x 30 mm 500
3FSKS645112 134 °C - 18 min. 80 x 30 mm 500
3FSKS645105 134°C - 4 min. 80 x 30 mm 500

Akcesoria i podobne produkty

Leaflet